Niebieska podróż Autostopem - wielospecjalistyczne wsparcie dla dzieci z autyzmem i ich rodzin

Projekt zakłada dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami

  • Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2017-01-01
  • Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019-12-31

Główny celem projektu jest podniesienie poziomu specjalistycznej oferty wychowania przedszkolnego dla 6 dzieci dotkniętych problemem autyzmu z powiatu nowosądeckiego w latach 2017-2020

2. W ramach projektu wsparcie otrzymają dwie grupy docelowe.

a) Dzieci w wieku przedszkolnym z diagnozą autyzmu w tym zespołu Aspergera.

b) Nauczyciele Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP.

3. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki realizacji zadań zaplanowanych w projekcie.

Główne zadania to:

a) Zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi diagnostycznych dostosowanych do potrzeb dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

b) Budowa wyposażenie oraz montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem

c) Przeprowadzenie zajęć dodatkowych

d) Doskonalenie kompetencji oraz umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

4. Główne rezultaty:

a) Podniesienie specjalistycznej oferty skierowanej do dzieci z problemem autyzmu w powiecie Nowosądeckim.

b) Zwiększenie liczby dzieci otrzymujących specjalistyczną terapię w ramach edukacji przedszkolnej

c) Podniesienie poziomu funkcjonowania psychoruchowego dzieci z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie dodatkowej formy aktywności ruchowej

połączonej ze stymulacją polisensoryczną na świeżym powietrzu.

d) Podniesienie poziomu dokonywania oceny zarówno deficytów danego dziecka, jak i jego sfery najbliższego rozwoju.

 

autoxautomAUTOcFFFFFF (1)

 

FE_PR_POZIOM-Kolor-01UE_EFRR_rgb-1