Rekrutacja do projektu

„AutoSTOPem w życie - wielospecjalistyczne wsparcie dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w wieku przedszkolnym i ich rodzin.”

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „AutoSTOPem w życie - wielospecjalistyczne wsparcie dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w wieku przedszkolnym i ich rodzin.”, planowanego do realizacji  w ramach działania 10.1.2 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie skierowane jest do:

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym z diagnozą autyzmu w tym zespołu Aspergera będących wychowankami Przedszkola AutoSTOP:

OTRZYMANE WSPARCIE

 • Indywidualna Stymulacja słuchu wg. Johansen’a
 • Zajęcia z Felinoterapii
 • Zajęcia komunikacyjne z użyciem wysokiej technologii
 • Zajęcia z logorytmiki
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

 

 2. Rodziców dzieci biorących udział w projekcie:

OTRZYMANE WSPARCIE

 • Szkolenie dla rodziców z zakresu komunikacji wspomagającej AAC
 • Szkolenie dla rodziców z organizacji pracy z dzieckiem z autyzmem w środowisku domowym
 • Szkolenie dla rodziców z umiejętności zabawy z dzieckiem z autyzmem

 

 3. Nauczycieli Przedszkola AutoSTOP:

OTRZYMANE WSPARCIE 

 • Szkolenie 3-stopniowe szkolenie z zakresu metody Tomatis’a.
 • Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia “ Sprawdź jak się porozumiewam” I, II, III stopień oraz superwizja
 • Kurs - Terapia Czaszkowo -krzyżowa
 • Szkolenie PECS I
 • Szkolenie PECS II
 • Szkolenie - Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem z zespołem Aspergera
 • Szkolenie - Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a spektrum autyzmu
 • Szkolenie z Metody dobrego startu
 • Szkolenie z wykorzystywania ADOS-2 w praktyce klinicznej
 • Kurs Arteterapia
 • Studia Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Studia Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Przedszkolem AutoSTOP.

Więcej w dokumentach poniżej.

Informacji na temat rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola

tel. 510-912-595,

e-mail: biuro@przedszkoleautostop.pl

 

Projekt realizowany jest na obszarze Województwa Małopolskiego w okresie od 01.11.2019 r do 31.08.2021 r.

 autoxautomAUTOcFFFFFF (2)

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: