Organizacja dnia 

Staramy się zaplanować każdą chwilę naszego dnia, tak, aby był on przewidywalny dla naszych podopiecznych, co ze wzgledu na specyficzne potrzeby dzieci z autyzmem znacznie wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa.

Poniżej zamieszczony jest ramowy plan zajęć grupowych w naszym przedszkolu. Zajęcia indywidualne realizowane są według ustalanych dla każdego dziecka grafików, które przekazywane są rodzicom.

Ramowy plan zajęć 

 •  7.30 - 9.00 - schodzenie się dzieci, zabawa swobodna i kierowana
 •  9.00 - 9.05 - mycie rąk
 •  9.05 - 9.10 - planowanie dnia (za pomoca planu obrazkowego)
 •  9.10 - 9.40 - śniadanie
 •  9.40 - 9.45 - mycie zębów
 •  9.45 - 10.10 - przywitanie w porannym kręgu
 •  10.10 - 10.30 - zajęcia edukacyjne
 •  10.30 - 10.45 - trening słuchowy
 •  10.45 - 11.15 - praca plastyczna
 •  11.15 - 11.45 - zabawa tematyczna na dywanie
 •  11.45 - 12.00 - zabawa ruchowa/ muzyczno-ruchowa/spacer
 •  12.00 - 12.20 - zabawy sensoryczne
 •  12.20 - 12.30 - przygotowanie do obiadu (sprzątanie, toaleta)
 •  12.30 - 13.00 - obiad
 •  13.00 - 13.15 - mycie zębów
 •  13.15 - 13.30 - program relaksacyjny Knill
 •  13.40 - 14.00 - odpoczynek
 •  14.00 - 16.00 - rozchodzenie się dzieci, zabawa swobodna