Przedszkole integracyjne

Autostop to pierwszy w Nowym Sączu bezpłatny niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Nasz niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny został założony z myślą o dzieciach z trudnościami rozwojowymi – w tym szczególnie z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.