Przedszkole integracyjne

Autostop to pierwszy w Nowym Sączu bezpłatny niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Nasz niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny został założony z myślą o dzieciach z trudnościami rozwojowymi – w tym szczególnie z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Aktualności

2018.05.15

Rekrutacja prowadzona jest do 12 osobowych, elitarnych grup przedszkolnych. Liczba miejsc ograniczona. Aby zgłosić swoje dziecko należy wypełnić kartę zgłoszeniową ( dostępną w zakładce "DO POBRANIA") i wysłać ją drogą mailową lub dostarczyć osobiście do istniejącego już Punktu Przedszkolnego AutoSTOP przy ulicy Kunegundy...