W tym miesiącu w ramach współpracy z  fundacją gruzińską Seeing Differently, nasi specjaliści odwiedzili klasę dla dzieci z autyzmem w Tbilisi w TBILISI PUBLIC SCHOOL N98. Staramy się pomóc w organizacji terapii gruzińskich dzieci poprzez zapoznawanie specjalistow z metodami pracy oraz wprowadzenie terapii indywidualnym treningiem słuchowym według Johansena.