ORGANIZACJA DNIA

 • do godziny 9.00 - schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, spontaniczne, praca indywidualna z dzieckiem.
 • 8.00- 8.15 zabawa orientacyjno- porządkowa z grupą
 • 8.15- 8.30 przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe w łazience
 • 8.30- 9.00 śniadanie, nauka przestrzegania zasad kulturalnego spożywania posiłków w gronie innych osób
 • 9.00- 9.15 czynnosci porządkowe po zakończeniu śniadania, przygotowanie grupy do zajęć
 • 9.15-9.45 zajęcia dydaktyczne z grupą
 • 9.45- 10.00 zabawa ruchowa
 • 10.00-11.15 zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali i na powietrzu, spacery, obserwowanie przyrody, piesze wycieczki po okolicy, praca indywidualna z dzieckiem, czytanie literatury, zajęcia indywidualne ze specjalistami- logopedą, rehabilitantem ruchowym, integracji sensorycznej, psychologiem
 • 11.15- 11.30 przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience
 • 11.30- 12.00 obiad, wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku
 • 12.00 - 12.15 przygotowanie do odpoczynku (leżakowania, według potrzeb dziecka)
 • 12.-15 - 14.00 odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek
 • 14.00 - 14.15 zakończenie odpoczynku, czynności higieniczne
 • 14.15 - 14.30 zabawa ruchowa
 • 14.30 - 15.00 podwieczorek
 • 15.00 - 16.30 rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy i zajęcia w kącikach tematycznych, zabawa indywidualna i w grupie, czytanie literatury, zajęcia opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne