O przedszkolu

Przedszkole integracyjne AutoSTOP jest naszą drugą  placówką powstałą z pasji, którą stanowi praca z dziećmi. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko to wyjątkowy człowiek, który kształtuje się we własnym tempie i z własną dynamiką.

Niezwykle istotny jest dla nas potencjał rozwojowy dziecka, który odkrywamy w każdym maluchu i staramy się go wspierać możliwie najlepiej. Jesteśmy gronem specjalistów, którzy w ramach przyjacielskich relacji tworzą zespół gotowy do współpracy, wspólnej zabawy i konstruktywnej krytyki.

Nasza praca skupia się na stworzeniu dzieciom takiego środowiska, które pozwoli im na odkrywanie świata, zdobywanie nowych doświadczeń, nawiązywanie realcji, rozwijanie własnych pasji i zainteresowań oraz radzenie sobie ze swoimi słabymi stronami. Koniecznym elementem tego srodowiska jest małoliczna grupa, w której każde dziecko ma szansę na realizowanie własnych zainteresowań lub wyrównywanie deficytów, pokonywanie trudności.

Pracując z dzieckiem obserwujemy jego zachowanie, emocje i odczytujemy komunikaty, które chce nam przekazać lecz nie zawsze robi to wprost. Dzięki temu potrafimy dotrzeć do głębokich pokładów umiejętności i lęków dziecka. Jest to pierwszy i najważniejszy krok do dalszej pracy z każdym dzieckiem.

Przedszkole AutoSTOP Integracja posiada unikatową wiedzę, doświadczenia i narzędzia, które pozwalają zarówno zespołowi, jak i rodzicom uzyskać wytyczne do tego jak pomóc dziecku rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną, przygotowując je do osiągania dalszych sukcesów w różnych dziedzinach.

Chcemy w naszej placówce kształtować w dzieciach tolerancję i szacunek do każdego człowieka. Pokazywać, że inność jest ciekawa i fascynująca, jeśli tylko z uwagą jej się przyjglądniemy, oraz że każdy z nas jest zupełnie inny od kolegi i koleżanki, co stanowi o naszej wyjątkowości.

przedszkole Nowy Sącz

Przyjazna atmosfera

Bardzo ważne są dla nas dobre relacje z dzieckiem i jego Rodzicami. Każdą Rodzinę trakrujemy indywidualnie, ceniąc sobie jednocześnie otwartość i szczerość wzajemnej relacji.

Doświadczenie

Ogromną wartością jest nasze doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi trudności rozwojowymi. Daje nam to umiejętność obserwowania dziecka w różnych aspektach jego funkcjonowania.

Zaplecze diagnostyczne

Posiadamy bazę testów i narzędzi odpowiednich do diagnozowania małych dzieci. Dzięki temu możemy w sposób mierzalny określić mocne i słabe strony dziecka. Jeśli Rodzice wyrażają taką chęć, wykonujemy testy poziomu funkcjonowania dziecka, zdolności, inteligencji, przetwarzania słuchowego oraz inne. Posiadamy uprawnienia i sprzęt do diagnozowania przetwarzania słuchowego u dzieci oraz wdrażania treningu słuchowego według JOHANSENA.